Hjem

Arrenæs Gildet

2.Sct.Georgsgilde

Frederiksværk

Sct. Georgs Gilderne er en sammenslutning af nuværende og tidligere spejdere, spejder- eller gildeinteresserede, der har sat sig som mål at virkeliggøre ordene:


Engang spejder altid spejder


ved at virke som samlingssteder hvor forbindelsen med spejderbevægelsen og gamle og nye kammerater kan vedligeholdes, og at understøtte den enkeltes stræben efter at leve som en ansvarsbevist, hjælpsom og nyttig borger, ogat udbrede spejderidealerne og virke for deres praktiske anvendelse i samfundet.

Hvordan bliver man gildebroder?


I Sct. Georgs Gilderne kan både kvinder og mænd optages som gildebrødre når de:

  • har nået den til enhver tid gældende myndighedsalder,

  • er nuværende eller tidligere medlemmer af et spejderkorps, eller viser interesse for spejder- og gildebevægelsen,

  • går ind for gildebevægelsens idegrundlag og formål.


For at kunne blive optaget, skal ethvert nyt medlem af to eller flere af gildets udpegede gildebrødre være grundigt oplyst om gildebevægelsens ide og formål, love og løfter.


Vil du vide mere, så kontakt gildet: her

Copyright @ All Rights Reserved